Module Menu

BODY

Order Today
Clár frithbhulaíochta
menu onmenu off

View Learners Record

Clár frithbhulaíochta

Clár frithbhulaíochta

(Irish Language Version)

 

 

Tá an clár seo an-oiriúnach do dhaltaí an Teastais Shóisireagh. Baintear usáid as físeanna, idirphlé,leabhair oibre,ról ghlacadh agus féin mheas. Ní bheidh na daltaí in amhras faoi:

  • Aonad 1:Cad is bulaíocht ann?
  • Aonad 2 : An bulaíocht í?
  • Aonad 3 :Cibearbhulaíocht
  • Aonad 4: Breathnóirí
  • Aonad 5 :Conas dul i gcomhairle duine eile
  • Aonad 6: Socrú /conradh ranga